Jak živý a zelený Litvínov je a bude? Rozhovor s K. Nykodýmovou

Do popředí společenské debaty se v posledních letech propracovává nové téma. Je jím zájem o veřejný prostor a diskuse nad jeho podobou dnes i v budoucnu. Ohnisek zájmu a oblastí polemik je celá řada. Redefinují se pohledy na architektonickou skladbu měst, tříbí se názory na preferované způsoby dopravy. Nejžhavější novinkou … Celý příspěvek

Občanské noviny s MY Litvínov: Býval tu divoký sever

Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže? Litvínov není jen boj proti těžebním limitům a blízká chemička. Je to město plné lidí, kteří chtějí žít v rámci daných možností co nejkvalitnější životy. I když se jim to v … Celý příspěvek

Hana Nováková: Na architektonické soutěže nemám černobílý názor

Zatím poslední rozhovor na téma investičních akcí nového bazénu a mostu nám poskytla paní Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje města. Paní Novákové za její ochotu samozřejmě děkujeme. Stejně jako všem ostatním. Není zvykem, aby politici i zaměstnanci měst a jejich organizací reagovali vstřícně na občanské podněty a … Celý příspěvek

Petr Globočník: Architektonická soutěž jednou ze základních podmínek

Členem našeho sdružení je i pan Globočník, kterého znáte z televizní reklamy na SK Bivoj a jiných podvratných akcí. Protože je zároveň i představitelem Strany zelených, která při posledních místních volbách získala přes 4% hlasů, oslovili jsme s naším rozhovorem i jeho. Dlužno dodat, že za stejných podmínek jako ostatní … Celý příspěvek

Martin Klika: Postup města (na základě rozhodnutí zastupitelstva) je správný

Jak už jsme avizovali, ohledně způsobu řešení městských investic jsme oslovili ty, kdo k nim mají blízko profesně, nebo z vůle voličů mají k životu v našem městě co říci (či k tomu ve volbách měli blízko). Dnes vám přinášíme novou rundu odpovědí. Dalším, kdo vyslyšel naši výzvu, byl pan … Celý příspěvek

Daniel Volák: Veřejná soutěž by měla mou podporu

Třetím, kdo na naši výzvu o rozhovor reagoval, byl pan Daniel Volák. Jeho názory na stavby chystané i na problematiku architektonických soutěží a Litvínova obecně vám přinášíme níže. Panu Volákovi za jeho ochotu podělit se s vámi o své postoje děkujeme. MY Litvínov: V blízké budoucnosti naše město chystá dvě zásadní … Celý příspěvek