Libuše 2024

Stručné shrnutí projektu

Cílem projektu je zlepšení situace Romů a dalších obyvatel na sídlišti Janov, jejich aktivizace zejména ve smyslu jejich zapojení do řešení místních a vlastních problémů a harmonizace sousedských vztahů.

Záměrem projektu je aktivizovat obyvatele zejména z řad Romů, rozvíjet jejich kompetence a znalosti jako předpoklad pro jejich plnohodnotné zapojení se do společnosti a jejich participaci na veřejném dění. V rámci projektu bude založena romská platforma regionu Mostecka, která pomůže lépe prosazovat zájmy Romů a hájit jejich práva.

Cílem projektu je také rozvoj občanských kompetencí cílové skupiny a vznik jádrové skupiny v lokalitě. Jádrová skupina se stane klíčovým zdrojem komunity, entitou pro dosažení pozitivních změn v lokalitě.

Realizací projektu dojde k propojení několika Romských a pro-romských organizací a prohloubení spolupráce s městem Litvínov. Významným výstupem je vytvoření strategického zázemí v lokalitě v podobě sousedského domu Libuše. Sousedský dům bude sloužit jako místo pro bezpečné trávení volného času, zázemí pro komunitní aktivity, setkávání a neformální trávení volného času majority s minoritou.

Projekt napomůže ke zlepšení mediálního obrazu Romů v ČR, jejich inkluzi a zplnomocnění a participaci na řešení místních problémů.

Fakta o projektu:

Realizátor projektu: MY Litvínov
Číslo projektu: LP-HROVA1A-007
Cílová skupina: Lidé ohrožení chudobou, Romové, děti a mládež (0-17 let)
Partner projektu z donorského státu: –
Partner projektu z ČR: AVERROMA, Město Litvínov, Romano Jasnica
Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 04/2024
Celkové výdaje: 5 225 900,00 Kč
Výše grantu: 5 225 900,00 Kč (100 %)
Místo realizace projektu: Ústecký kraj

Description

The project is a respond to a critical situation of the housing estate Janov, which is the largest socially excluded locality in the Czech Republic.

Goals of the project reflects the needs of local residents which are based on the the findings from the existing activities of the organization in the locality and are in harmony with the strategic documents of the city.

The project is going to improve the media image of the Roma in the Czech Republic, their inclusion and empowerment and participation in solving local problems. During the project we are going to establish a Roma platform of the Most region, which will help to promote the interests of the Roma better and defend their rights.

The implementation of the project will connect several Roma and pro-Roma organizations and deepen cooperation with the city of Litvínov.

An important output is the creation of a strategic background for community activities in the locality in the form of the neighboring house Libuše.

The content of the project also includes the implementation of support activities such as neighbors meetings, which as a result will lead to the harmonization of relations between the Roma and the majority.

 

Project facts

Project promoter:
MY Litvínov(CZ)
Project Number:
CZ-HUMANRIGHTS-0015

Status:
In implementation

Initial project cost:
€200,996

Other Project Partners
AVERROMAz.s.(CZ) Litvínov(CZ) Romano Jasnicaz. s.(CZ)