Tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě Janov

Projekt reaguje na neutěšený stav komunity na území městské části Janov. Cílem je projektu je pomoci vytvořit funkční komunitní vazby, posílení kompetencí CS a její zmocňování. Projekt by měl pro CS rovněž zajistit možnost bezpečného trávení volného času a přístup ke kulturním aktivitám, což dále využívá pro shora uvedené cíle. Projekt si klade za cíl rovněž nabourání statusu sociálně vyloučené lokality.

Projekt je realizován v obdobní října 2020 do konce října 2022 a byl nejen finančně podpořen z Active citizens fund prostřednictvím Nadace OSF.

This project is an answer to bad situation of community people living in Janov town part of Litvínov which is an socially excluded location. The goal of this project is to create a functional community network, strengthening of the  competences of target Group and its empowerment. The project should also provide a safe leisure time spending and  access to cultural activities, which is also used for the above objectives. The project should also mitigate the status of  an excluded location.