Deník.cz: Vyhlaste transparentní architektonické soutěže, vyzývají Litvínované politikyl

Mostecký deník zveřejnil ve středu 27. dubna 2016 článek o otevřeném dopisu zastupitelkám a zastupitelům města Litvínova s výzvou, aby radnice vyhlásila architektonické soutěže v případě výstavby plavecké haly na Koldomu a mostu přes Mezibořskou ulici. Článek Moniky Gordíkové nazvaný „Vyhlaste transparentní architektonické soutěže, vyzývají Litvínované politiky“ si můžete přečíst na webu Mosteckého deníku.

Otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Litvínova

Otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Litvínova (před zasedáním zastupitelstva dne 28.4.2016, 14.00 hod., Schola Humanitas). Vážená paní starostko, vážení radní, vážené zastupitelky a zastupitelé, dovolte, abychom se na Vás jménem spolku MY Litvínov a jménem těch obyvatel města, kteří jej podporují, obrátili ve věci plánovaných staveb nového bazénu a přemostění … Celý příspěvek