Tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě Janov

O co jde

Projekt reaguje na neutěšený stav komunity na území městské části Janov. Cílem je projektu je pomoci vytvořit funkční komunitní vazby, posílení kompetencí CS a její zmocňování. Projekt by měl pro CS rovněž zajistit možnost bezpečného trávení volného času a přístup ke kulturním aktivitám, což dále využívá pro shora uvedené cíle. Projekt si klade za cíl rovněž nabourání statusu sociálně vyloučené lokality.

Projekt je realizován v obdobní října 2020 do konce září 2022.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

About the project

This project is an answer to bad situation of community people living in Janov town part of Litvínov which is an socially excluded location. The goal of this project is to create a functional community network, strengthening of the  competences of target Group and its empowerment. The project should also provide a safe leisure time spending and  access to cultural activities, which is also used for the above objectives. The project should also mitigate the status of  an excluded location. 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Odpovědná osoba za projekt:

Manažer projektu

Kontakt

Mail: anna.wunschova@gmail.com

Tel: +420734506876