Kdo jsme

Naši parta bývá různorodá.

Tvoří ji několik stálých členů, ale také řada přátel ochotných přidat ruku k dílu, je-li třeba. Spojují nás sdílené hodnoty, odhodlání i dobrá nálada.

Chcete vědět víc? Pojďte se seznámit.

Jak s našimi prioritami, tak s hlavními tvářemi MY Litvínov.

 

Naše priority

Základní účely našeho spolku jsou definovány v jeho stanovách:

Propagace města Litvínov a okolí a podpora rozvoje všech složek obce včetně ochrany a obnovy památek, krajiny a životního prostředí

Podpora dlouhodobého a udržitelného rozvoje Litvínova a okolí dle principu ekologického a principu dlouhodobého zvyšování kvality života

Tematizace osobitého kulturního a sociálního dědictví této oblasti a její ochrana

Péče o památky, kulturní hodnoty a ráz industriální i volné krajiny

Propagace a prosazování principů občanské společnosti

Ochrana životního prostředí

Ochrana přírody a krajiny

Ochrana základních lidských práv a svobod

Podpora udržitelného rozvoje společnosti, využívání šetrných zdrojů energie a efektivní nakládání se zdroji, materiály a odpady

Podpora veřejné (hromadné) dopravy

• Realizace komunitní práce

• Realizace volnočasových aktivit

• Ochrana práv menšin

 

 

To jsme my

Eva Šišková

Eva Šišková

Efka je naším nejdůležitějším členem.

Srší nápady a než se nadějete, už někde v garáži stlouká dohromady první součásti nového projektu. Nebýt jí, nebyla by na světe knihobudka, nikdo by neznal novou podobu parku u Citadely.

Krom akcí MY Litvínov ji můžete potkat třeba na trzích, protože se věnuje tvorbě keramiky a umí všechno od hrnečku až po velrybu.

Petr Globočník

Petr Globočník

Globy je naším nejdůležitějším členem.

Nekouká nalevo napravo, a rovnou si stoupne do první linie. Příroda, sociální problematika, pořádání akcí, tam všude s ním počítejte.

Pokud si celá republika myslí, že v Janově nelze ve starém baráku realizovat sociální centrum, Petr pokrčí rameny a prostě jde obouchat zdi.

Krom toho, že je Janovák a Litvínovák, je také sociální pracovník, co se neptá, kdo jsi dneska, ale kým chceš být zítra. 

 

Tomáš Hák

Tomáš Hák

Tomáš je naším nejdůležitějším členem.

Nikde na světě si nemůžete u garáže postavit architektonicky významný sloupek, aby o něm nevěděl a nebo se na něj rovnou nejel podívat.

Vždycky má po ruce tu správnou znalost a inspiraci z oblasti urbanismu, architektury nebo státní správy hodné 21. století.

A taky jezdí po republice fandit Cheze a zná všechny malé pivovary.